Endring / reklamasjon

Vi tenker på kunden først i ethvert tilfelle. Vi er svært lette å ha med å gjøre om man ikke er fornøyd med produktet du har fått. Vårt mål er at ingen skal få dårlige varer fra oss og vi skal ha bare fornøyde kunder.
 

Mangel på levering

Om du ikke har mottatt din levering eller om det er mangel på din levering så må dette rapporteres så raskt som mulig. Du kan ta kontakt med oss så vil vi følge opp saken for deg umiddelbart.
 

Feil på produkt

Våre varer er ferskvarer og klager vedørende kvalitet og levering må rapporteres så raskt som mulig. Klager bør først rettes til bakeriet som har levert kaken for rask oppfølgning. Om det skal bes om refusjon⁄reklamasjon må det sendes en skriftlig redegjørelse på e-post til oss. Vi vil da følge opp denne ovenfor bakeriet som leverte varen(e) og behandle forespørselen så raskt som mulig.
 

Endring av bestilling

Om du ønsker å endre innholdet på din bestilling kan du svare på bekreftelsen du mottok på e–post og be om de endringene du ønsker. Om du ønsker å endre tidspunkt for levering⁄henting må du kontakte bakeriet snarest.
 

Avbestilling

Avbestilling eller endring av en ordre må fortrinnsvis skje innen to virkedager før avtalt levering, men om dere tar kontakt med oss etter fristen så vil vi vil sjekke om vi rekker å avbestille kaken.